Hur vill ni förbättra LSS?

Alla Väljare

Hur vill ni förbättra LSS?

Camilla har skrivit till Alla Väljare.
Hon undrar hur partierna
vill förbättra lagen LSS.
I den lagen står det hur personer
med funktionsnedsättningar
ska få hjälp.
Så här skriver Camilla:

– Det finns funktionsnedsatta som
tidigare fått hjälp genom LSS.
Men nu får de inte det längre
fast de fortfarande behöver hjälp.
Hur tycker ni att LSS kan förbättras?

Så här svarar partierna:

Socialdemokraterna

LSS är en mycket viktig lag.
Den vill vi ska vara kvar.
Men vi tror att lagen ofta
används på fel sätt.
Vi har hört många berätta
att de har förlorat den hjälp
de tycker att de har rätt till.
Kostnaderna för lagen
har också ökat mycket.

Därför vill vi undersöka LSS
och se om den kan ändras
och fungera bättre.
Det är viktigt att hjälpen
går till personerna
som lagen ska hjälpa.

Moderaterna

Lagen LSS är mycket tydlig.
Personer med funktionsnedsättning
ska kunna leva på samma sätt
som personer utan funktionsnedsättning.
Den som har stora problem
ska kunna få hjälp av en personlig
assistent.

Lagen är viktig för att alla
ska vara jämlika och
kunna vara med i samhället.
Alla ska få bestämma
över sitt eget liv.

De senaste åren har man
kunnat läsa om olika problem
med LSS.
Därför bestämde vi år 2013
att man skulle undersöka
hur det ska bli bättre.
Det är viktigt att det fungerar
bra med assistans.

Miljöpartiet

Vi vill att lagen ska fungera
som det är tänkt.
Så är det inte alltid i dag.
Det drabbar enskilda människor.
Regeringen ska undersöka
hur lagen fungerar och
vad som behövs för
att lagen ska fungera bättre.

Centerpartiet

Centerpartiet vet att det är
problem för dem som har rätt
till hjälp med LSS men inte får det.
Det är svårt för dem
att klaga på beslutet.
Vi vill förenkla så att
det blir lättare.

Det är också allvarligt
att folk fuskar med LSS.
Det drabbar alla som verkligen
behöver hjälp av LSS.

Vänsterpartiet

Det senaste åren har staten
behövt spara pengar genom LSS.
Därför har färre fått hjälp.
Det tycker vi är fel.
Det måste bli stopp på det.
Vi vill att man ändrar i lagen så att LSS
fungerar som det var tänkt från början.
Människor med funktionsnedsättning
ska kunna leva ett bra liv som andra.

Vi tycker att dålig tillgänglighet
ska räknas som diskriminering.

Liberalerna

Vi var med och skapade LSS.
Vi tycker att det är väldigt viktigt
att funktionsnedsatta personer
har samma rättigheter som andra.
Vi vill att LSS ska bli en tydligare lag.
Alla ska känna sig delaktiga
i samhället och ha rätt
att jobba, studera och skaffa familj.

Kristdemokraterna

En stor undersökning av LSS
som gjorts tidigare visade att
man bedömer rätt till hjälp
på olika sätt
på olika platser i Sverige.
Nu pågår ett arbete för att få
en mer rättvis och likadan bedömning
av folks behov av hjälp.
För oss är det viktigt att LSS
får vara kvar som lag
och att reglerna följs.

Sverigedemokraterna svarade inte på frågan.


31 oktober 2016