Annonsera

Annonsera på Alla Väljare

Annonsformat och placering

Annonsering sker i spalten till vänster om det redaktionella materialet.

Annonsens format är
– maximalt 300 pixlar bred
– maximal 300 pixlar hög
– gif eller jpg

Annonsering kan också ske i banner-format,
mellan första och andra nyheten i den redaktionella ytan.

Bannerns format är
– maximalt 750 pixlar bred
– maximal 160 pixlar hög
– gif eller jpg

Priser

Annonsering på Alla Väljare i vänsterspalten sker i perioder om en vecka.
Pris SEK 4 000 + moms.
Vid samtidig bokning av två eller flera veckor ges 10% rabatt.

Bannerannonsering på Alla Väljare i sker i perioder om två dagar.
Pris SEK 6 000 + moms.

Andra villkor

Alla Väljare är en lättläst webb-plats. Det innebär att vissa särskilda krav ställs på annonserna. Det skall tydligt framgå vem som säger vad, det ska vara en tydlig avsändare och ett tydligt budskap. Särskild hänsyn ska tas till att läsarna kan ha svårt att bedöma olika ekonomiska åtaganden.
Därför förbehåller sig Alla Väljare vetorätt om annonspublicering av dessa skäl.

Materialdag och bokningsdag

5 arbetsdagar före införandet.

Annonskontakt

Erik Rågvik
[email protected]
08-640 70 90