Demokrati både enkelt och svårt

Sverige är en demokrati.
Därför får alla vara med
och välja vilka som ska
bestämma i landet.
Det kallas för demokrati.
Demokrati är ett grekiskt ord
som betyder ungefär Folket Bestämmer.

För flera tusen år sedan i Grekland
fick folket rösta om viktiga frågor.
De samlades på ett torg och röstade.
Folket bestämde.
Det kallades demokrati
fast det bara var män som fick rösta.
Slavar och kvinnor hade ingen rätt
att bestämma över politiken.

I dag betyder demokrati
att alla vuxna ska få rösta.
Det blir svårt om alla
ska vara med och rösta om allting.
Därför har vi politiker.
Vi väljare röstar på de politiker
som vi tror har den klokaste politiken.
Det kallas för representativ demokrati.
Väljarna väljer representanter,
politiker,
som sedan bestämmer om politiken.

Vart fjärde år kan vi rösta.
Om politikerna har skött sig
blir de valda igen.
Om de inte har skött sig
får nya politiker ta hand om politiken.
Folket bestämmer.

I en del länder får folket rösta oftare
än i Sverige.
I Schweiz är det ofta folkomröstningar,
där folket får säga ja eller nej
till olika förslag.
I Sverige har vi ganska sällan
folkomröstningar.

Demokrati borde vara enkelt.
Den politiker och det förslag
som har fått flest röster vinner.
Majoriteten vinner.
Ändå finns det problem.

I ett demokratiskt land finns det
många regler som ska skydda
och hjälpa den som inte vinner.
Minoriter, de små eller svaga
grupperna i samhället,
måste också ha en chans att
få vara med och bestämma.

Det finns ett säkert sätt att undersöka
om ett land är demokratiskt eller inte.
Finns det val där väljarna fritt får välja
vilka politiker de vill ha
då är det en demokrati.
Får folket inte välja fritt
då är det inte ett demokratiskt land.

Läs mer:

Demokrati är ingen självklarhet

Mer om valet i Sverige