Demokrati är ingen självklarhet

Alla vuxna medborgare i ett land
ska få rösta i ett val till riksdagen.
Det tycker vi är självklart.
Annars tycker vi inte
att det är en riktig demokrati.

Men demokrati har inte alltid
varit en självklarhet.
Inte i Sverige heller.
Det är faktiskt bara i sextio år
sedan Sverige blev en riktig demokrati.
Då fick vi allmän rösträtt.

Tidigare fick inte alla vuxna svenskar
rösta i valen.
Den som var fattig och behövde bidrag
fick inte rösta.
Den som inte kunde betala sina skulder
utan gått i konkurs
fick inte rösta.

Länge var det så i Sverige
att den som hade pengar
hade mest makt.
I de flesta val fick bara rika män rösta.

De rika tyckte att vanliga män
var för okunniga
för att hålla på med politik.
Kvinnor skulle sköta hemmet.
Därför behövde inte de heller rösta,
tyckte de.
Många mäktiga rika män tyckte också
att det var rättvist att de bestämde mest.
De betalade ju mest i skatt.

I slutet på 1800-talet
började människor i Sverige protestera.
De demonstrerade för att alla
människor skulle behandlas lika.
Fler ville vara med
och bestämma i Sverige.

Det tog lång tid att ändra lagarna.
Men 1909 fick de flesta svenska män
rätt att rösta.
Svenska kvinnor fick vänta tio år till
innan de fick rösträtt.

Läs mer om valet i Sverige