Det ska vara lätt att flytta

EU vill att det ska vara lätt för människor
att flytta mellan de olika länderna.

EU vill också göra det så enkelt
som möjligt för företagen
att köpa och sälja saker till varandra.

Människor, saker, jobb och pengar
ska kunna flytta mellan länder inom EU
utan att stoppas av olika regler.

Sedan 1993 behöver man inte längre
betala tull för saker man köper
i ett annat EU-land.

Det betyder också att företagen
kan sälja saker mellan olika länder
utan att betala extra för det.

Läs mer:

Mer om EU