Europas riksdag och regering

I Sverige är det riksdagen
och regeringen som bestämmer.
I EU är det lite krångligare.
De flesta besluten inom EU
fattas av Europaparlamentet,
EU-kommissionen och ministerrådet.

EU-kommissionen arbetar ungefär
som en regering för hela EU.
EU-kommissionen bestämmer
över EUs pengar och ska säga
förslag på nya lagar.
Kommissionen ser också till
att EUs beslut följs i de olika länderna.

I EU-kommissionen sitter 28 personer
som kallas för kommissionärer.
Varje lands regering väljer var sin kommissionär.
Kommissionärerna väljs i fem år.

Sveriges politiker i EU-kommissionen
heter Cecilia Malmström.
Hon kommer från Folkpartiet.

Europaparlamentet är EUs riksdag.
Där sitter politiker från olika partier.
De har valts av folket.
Europaparlamentet är med
och bestämmer om EUs lagar
tillsammans med ministerrådet.

EUs grundlag heter fördrag.
2009 fick EU en ny grundlag,
Lissabonfördraget.
Det nya fördraget ger EUs riksdag
mer makt än tidigare.

Nu får politikerna i Europaparlamentet
till exempel vara med och välja
ordförande för EU-kommissionen.

Europaparlamentet finns i
staden Strasbourg i Frankrike.
Där träffas politikerna ungefär
en gång i månaden.

Läs mer:

Ministerrådet

Mer om EU