Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark, Moderaterna

Gunnar Hökmark föddes 1952
i Skåne.
Han har jobbat som ekonom
och som militär.
Han var politiker i riksdagen
i över 20 år och har skrivit
flera böcker.

Gunnar Hökmark har varit
politiker för Moderaterna
i Europaparlamentet sedan 2004.

Tycker du att du kan påverka
politiken i EU?

– Jag har stor möjlighet
att vara med och bestämma.
Det är viktigt att veta vad man vill
och få andra att vilja samma sak.

– Jag har bland annat varit med
att ordna så att vi nu slipper
dyra avgifter när vi surfar på mobilen
i andra länder i EU.

Vilken fråga jobbar du
mest med i Europaparlamentet?

– Jag är med i grupper som
jobbar med ekonomi och industri
i Europaparlamentet. I mitt jobb
försöker jag se till att det kan bli
fler europeiska företag
och mer frihet för människor.

– Jag jobbar för att EU på vissa sätt
ska vara som ett land. Det ska
bland annat fungera att ringa
mellan EU-länderna precis som
vi kan ringa i Sverige.

Vilken är den viktigaste
frågan för EU just nu?

– Den viktigaste frågan för
Europeiska Unionen är att
hålla ihop. Unionen startades
för att öka säkerheten, friheten,
demokratin och ekonomin
i Europa. Det var viktigt då
och det är ännu viktigare i dag.

Gunnar Hökmark är med i
utskottet för ekonomi och pengar.
Han är också med i utskott för
industri, forskning och energi.

Läs fler intervjuer