Jasenko Selimovic

Jasenko Selimovic, Liberalerna

Jasenko Selimovic föddes
i landet Jugoslavien 1968.
Som ung flydde han
från kriget i sitt land
och kom till Sverige.
Han har jobbat som regissör
på flera olika teatrar.

Jasenko Selimovic har varit
politiker för Liberalerna
i Europaparlamentet sedan 2015.

Vilken är den viktigaste
frågan för EU just nu?

– Jag tycker att den viktigaste
frågan just nu är flyktingkrisen.
Det är ett problem som kräver
mycket arbete för att lösa.

– Varje människa har rätt att vara
i säkerhet. Alla EU-länder måste
samarbeta mer för att
komma överens om en bra lösning.

Tycker du att du kan påverka
politiken i EU?

– Jag tycker absolut att jag
kan påverka politiken i EU.

– En del av jobbet som
EU-politiker är att ändra
i förslag om nya lagar.
Därför gör jag mitt bästa
för att få andra politiker i EU
att tycka som jag.
Då blir mina förslag kanske
nya lagar i Sverige och
andra länder i Europa.

Vilken fråga jobbar du
mest med i Europaparlamentet?

– Jag jobbar med
att göra EU större
och få med Ukraina
och länder
i sydöstra Europa.
Jag jobbar också med miljö
och jordbruk.
Eftersom jag är med i utskott
som jobbar med de frågorna
måste jag veta mycket om dem.
Det är ett stort ansvar.

Jasenko Selimovic är med
i utskottet för jordbruk
och landsbygd.
Han är också med i utskottet
för miljö och folkhälsa.

Läs fler intervjuer