Jens Nilsson, Socialdemokraterna

Jens Nilsson, Socialdemokraterna

Jens Nilsson föddes år 1948
och växte upp i Gävle.
Som vuxen flyttade han
till Östersund där han
började jobba med politik.
Han har också jobbat för
olika föreningar som ABF.

Jens Nilsson har varit politiker
för Socialdemokraterna
i Europaparlamentet sedan 2011.

Känner du att du är med
och bestämmer i EU?

– Ja, absolut.
I parlamentet jobbar vi
i olika grupper som kallas utskott.
Jag kan påverka väldigt mycket
i mina utskott.
Problemet i EU just nu är
att länderna är väldigt osams.

Vilken är den viktigaste
frågan för EU just nu?

– Jobben och att ekonomin
går bra är viktigast.
Med rätt politik kan vi minska
fattigdomen och skillnaderna
mellan människor.
De senaste tio åren har de rika
blivit rikare och de fattiga fattigare.
Så kan det inte fortsätta.

Vilken fråga jobbar du
mest med i Europaparlamentet?

– Jag jobbar mest med tre frågor.
Att alla som kör buss och lastbil
i Europa ska ha
bra villkor på jobbet.
Att människor ska kunna
bo på landet.
Och att det ska finnas folkrörelser,
föreningar och kooperativ,
alltså företag som människor
äger tillsammans.

Jens Nilsson är med i utskotten
som jobbar med
transport och turism
och regional utveckling.

Läs fler intervjuer