Kristina Winberg

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna

Kristina Winberg föddes 1965
och växte upp i Jönköping.
Hon har jobbat som säljare
och i vården.
Efter valet 2010 blev hon
politiker i Jönköpings kommun.

Kristina Winberg har varit politiker
för Sverigedemokraterna
i Europaparlamentet sedan 2014.

Tycker du att du påverkar
politiken i EU?

– Jag tycker att jag påverkar
politiken genom att hålla tal,
debattera och berätta vad
Sverigedemokraterna tycker.
Jag påverkar också genom att
vara med i radio och tv
och berätta vad partiet tycker.

– Som politiker är jag med
och skriver nya lagar
och ändrar gamla lagar
som inte fungerar bra.

Vilken fråga jobbar du
mest med i Europaparlamentet?

– Jag arbetar mycket med
invandring och hur vi ska
skydda Europas gränser.
Jag jobbar också med förslag
på hur vi ska stoppa terrorismen.

Vilken är den viktigaste
frågan för EU just nu?

– Den viktigaste frågan i EU
är att det kommer så många
invandrare till Europa.
Många människor tar sig hit
för att få ett bättre liv
men alla kan inte få stanna.

– Hotet från terrorister är numera
en stor och viktig fråga i EU.
Speciellt efter terrordåden
i Paris och Bryssel.

Kristina Winberg är med i utskottet
som jobbar med människors
frihet och rättigheter.
Hon är också med i utskottet
som pratar om hur EU styrs.

Läs fler intervjuer