Soraya Post

Soraya Post, Feministiskt initiativ

Soraya Post är född 1956
i Göteborg.
Hon har jobbat för
organisationer, myndigheter
och i EU.
Soraya Post har kämpat hårt
för att folkgruppen romer
ska få det bättre.
Hon är själv rom.

Soraya Post har varit politiker
för Feministiskt initiativ
i Europaparlamentet sedan 2014.

Vilken är den viktigaste
frågan för EU just nu?

– Mänskliga rättigheter.
Jag tänker på flyktingkrisen,
rasismen och jämställdheten
i Europa.

– Det går inte att ha demokrati
om alla människor inte
behandlas lika. Just nu är det
kris för demokratin och för
de mänskliga rättigheterna.

Vilken fråga jobbar du mest med
i Europaparlamentet?

– Jag jobbar med feminism
och mot rasism på olika sätt.
Kvinnor ska ha samma
villkor som män.
Kvinnor måste få bestämma
över sina egna kroppar.
Flyktingar ska ha rätt till skydd.
Människor i folkgruppen romer
ska behandlas
på samma sätt som alla andra.

Tycker du att du kan påverka
politiken i EU?

– Ja. Jag är med i en grupp
med socialdemokratiska partier.
De litar på mig. Jag har lyckats
få med de allra flesta politiker
i Europaparlamentet i kampen
mot rasism mot romer.

Soraya Post är med i två utskott
som jobbar med människors
frihet och rättigheter.
Hon är också med i utskottet
för utrikesfrågor.

Läs fler intervjuer