Europeiska rådet

Hur ska EU se ut i framtiden?
Vilka länder ska få vara med
och vilka frågor ska EU bestämma över?
Sådana frågor bestäms av
Europeiska rådet,
som leder EUs arbete.

Europeiska rådet bestämmer
över EU-kommissionen,
Europaparlamentet, ministerrådet
och alla andra delar av EU.

Europeiska rådet består av
EU-ländernas statsministrar
och presidenter.
Ledarna från EUs länder träffas i Bryssel,
minst två gånger varje termin.
Deras möten kallas för EU-toppmöten.
På EU-toppmöten är också
EU-kommissionens ordförande med.

Efter mötena berättar Europeiska rådet
vad man har diskuterat.
Europeiska rådet uttalar sig även om
vad som händer runt om i världen.

Europeiska rådet har en ordförande,
som väljs för två och ett halvt år,
och som kan väljas om en gång.

Sedan 2009 är belgaren
Herman Van Rompuy
Europeiska rådets ordförande.
Han är EU:s viktigaste
företrädare internationellt.
Nästan som en slags president
eller statsminister för hela EU.

Läs mer:

Mer makt till Europaparlamentet

Mer om EU