Fler länder vill vara med i EU

Från början var det bara sex länder
som var med i EU.
Nu är det 28 länder.
EU växer hela tiden.

Kroatien är det senaste landet
som gick med i EU.
Landet gick med år 2013.

Det finns flera länder
som vill gå med i EU.
Alla europeiska länder kan
ansöka om att gå med.
Men det finns många regler
som landet måste följa
för att få vara med.

Ett EU-land måste vara en demokrati.
Landet måste också följa
de mänskliga rättigheterna.

Det finns också regler som säger
hur landets ekonomi ska skötas.

Just nu är det fem länder som pratar med EU
om att bli medlemmar.
Det är Island, Makedonien,
Montenegro, Serbien och Turkiet.

Turkiet har velat gå med i EU länge.
Men landet har inte klarat kraven
för att bli medlem i EU.

EU vill att Turkiet ska bli mer demokratiskt
och bli bättre på mänskliga rättigheter.

Läs mer:

Det ska vara lätt att flytta mellan länderna

Mer om EU