Centrum för lättläst kan läggas ned

Kultur

Centrum för lättläst kan läggas ned

Centrum för lättläst har gjort 8 Sidor
i nästan 30 år.
Men nu vill regeringen
att det ska bli annorlunda.
Regeringen vill lägga ned
Centrum för lättläst.
8 Sidor ska finnas kvar.
Men vem som ska göra tidningen
är inte bestämt.

Det finns en myndighet som heter
Myndigheten för tillgängliga medier.
Regeringen vill att den
ska betala pengar till någon
för att göra en lättläst tidning
som heter 8 Sidor.
Den här yndigheten ska också göra
några av de saker 
Centrum för lättläst gör i dag.

I juni ska politikerna i riksdagen
bestämma om framtiden för lättläst.
Då ska de rösta om regeringens förslag.

Centrum för lättläst gör också
lättlästa böcker
och utbildar läsombud
som läser för personer
som har svårt att läsa själva.


18 mars 2014