Kvinnorna gör riksdagen speciell

Sverige har nästan lika många kvinnor
som män i riksdagen.
Det gör Sveriges riksdag lite speciell,
jämfört med andra länders riksdagar.
I de flesta länder är det många fler
män än kvinnor bland politikerna.

45 procent av alla politiker
i riksdagen är kvinnor.
Kvinnorna är alltså något färre
än männen.
Två partier hade efter förra valet
fler kvinnor än män i riksdagen.
Det är Vänsterpartiet och Moderaterna.

De övriga partierna hade
fler män än kvinnor i riksdagen.
Men Miljöpartiet och Socialdemokraterna
har nästan hälften kvinnor.
Sverigedemokraterna och Folkpartiet
har absolut flest män i riksdagen.
Men partierna är numera överens om
att det behövs både kvinnor och män
för att leda landet.
Riksdagen vill att fler kvinnor
ska trivas i riksdagen.
Men de senaste två valet har det
ändå blivit färre kvinnor i riksdagen.

Många kvinnor tycker att männen
har för stor makt i riksdagen.
Vissa män lyssnar mer på andra män
än på kvinnor.
Det måste ändra om fler kvinnor
ska trivas med jobbet i riksdagen.

Läs mer om valet i Sverige