Landstinget sköter vården

Det finns 20 landsting och regioner
i Sverige.
Region kallas det när flera landsting
väljer att samarbeta
om landstingets uppgifter.
Landstingens viktigaste uppgift
är att sköta vården.
Både hälsovård, sjukvård
och folktandvården.

Kommunerna och landstingen
har hand om vissa saker tillsammans.
De sköter busstrafik, lokaltåg, färjor
och annan kollektivtrafik.
Men landstinget kan även
ge stöd till företag
och jobba med turism och kultur.

Det är landstingsfullmäktige
som bestämmer i ett landsting.
Fullmäktige fungerar ungefär
som riksdagen.
Där sitter politiker
från alla de stora partierna.
Det är politikerna i fullmäktige
som väljs i landstingsvalet.

Landstingsfullmäktige väljer en styrelse
som leder landstingets arbete.
I styrelsen sitter det parti,
eller de partier,
som fått flest röster.

Landstingsfullmäktige väljer politiker
till de olika nämnderna i landstinget.
Nämnderna tar fram information
och förbereder olika beslut.
Men det är fullmäktige som bestämmer.
Landstingen får pengar från skatten.

Läs mer:

Kommunerna kan ordna egna omröstningar

Mer om valet i Sverige