Mer makt till Europaparlamentet

EUs grundlag heter fördrag.
2009 fick EU en ny grundlag,
Lissabonfördraget.
Det nya fördraget ger EUs riksdag,
Europaparlamentet,
mer makt än tidigare.

Europaparlamentet bestämmer nya lagar
och har också rätt att fatta beslut
om EUs ekonomi
och om internationella avtal.

Förut var det Ministerrådet
som hade all politisk makt i EU.
Nu kan även Europaparlamentet
vara med och bestämma över politiken.

Läs mer om EU