Ministerrådet

Ministerrådet bestämmer
EUs lagar tillsammans med
Europaparlamentet.
När viktiga frågor ska diskuteras
träffas ministrar från
länderna som är med i EU.

Vilka ministrar som träffas
beror på vilka frågor som diskuteras.
När man ska prata om jordbrukspolitik
träffas exempelvis ländernas jordbruksministrar.

EU-länderna turas om att
vara ordförande för ministerrådet,
ett halvår i taget.
Landet som är ordförande leder mötena
och sköter alla kontakter
inom EU.

2009 var Sverige ordförande för ministerrådet.
2014 är det länderna Grekland
och Italien som är ordförande.

Läs mer:

Europeiska rådet

Mer om EU