När riksdagen blev ett lotteri

Tidigare hade riksdagen 350 ledamöter.
Men för trettio år sedan ändrades det.
Vid valet 1974 blev det problem.
I riksdagen samarbetade då
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Tillsammans hade de 175 ledamöter.

Moderaterna, Centern och Folkpartiet
samarbetade också.
De hade också 175 ledamöter.

Massor av omröstningar i riksdagen
slutade oavgjort.
175 röster mot 175.
För att riksdagen skulle kunna
bestämma något
var man tvungen att dra lott.

När omröstningarna blev oavgjorda
tog talmannen fram en låda
med två lotter i
och drog en av dem.
På en stod det ja och på den andra nej.
På så sätt fattade riksdagen beslut.

I tre år höll lottdragningarna på.
Det kallades lotteri-riksdagen.
Till valet 1976 hade reglerna ändrats.
Bara 349 ledamöter valdes.
Ingen ville ha en ny lotteri-riksdag.

Läs mer:

Kvinnorna gör riksdagen speciell

Mer om valet i Sverige