Beställ inläsning till företag

Här kan du beställa
en inläsning av 8 Sidor
till skola eller annan verksamhet.
Ni får också tidningen
på papper eller som pdf.

Inläsningen är en ljudfil
som du laddar ner.
Varje vecka skickar vi ett mejl
med ett lösenord och länken
där du kan ladda ner inläsningen.

Inläsningen får spridas
inom din organisation.
Du får till exempel kopiera filen
till andra lärare och elever på skolan.
Men du får inte skicka filen
till lärare på andra skolor.

—————————

Andra sorters prenumeration:

8 Sidor som papperstidning

8 Sidor som pdf

8 Sidor som taltidning

Prenumerera i andra länder

—————————

I alla priser ingår 6% moms.