Riksdagen bestämmer lagarna

Riksdagen bestämmer om lagar,
om skatter och om hur staten
ska använda pengarna.
Riksdagen ska också kontrollera
regeringen och alla myndigheterna.
Talmannen leder arbetet i riksdagen
och är riksdagens ordförande.

Politikerna som är valda till riksdagen
har delat in sig i grupper.
Grupperna kallas utskott
och arbetar med särskilda saker.
Just nu finns det femton utskott.
Det finns till exempel ett utskott
för pengar och ett för miljö.

Riksdagspolitikerna,
eller ledamöterna,
har också delat in sig i partigrupper,
så att varje parti kan träffas
och bestämma vad partiet
ska rösta i olika frågor.

När en riksdagsledamot vill bestämma
något nytt skriver han eller hon
en motion.
Flera riksdagsledamöter
kan också skriva en motion tillsammans.
Motionen är ett förslag.
Riksdagen bestämmer sedan
om den ska säga ja eller nej till förslaget.
En riksdagsledamot kan aldrig bestämma
någonting utan att hela riksdagen
är med och röstar.
Riksdagen röstar också
om regeringens förslag.
Förslagen från regeringen kallas propositioner.

Den som vill kan gå och lyssna
på mötena i riksdagen.
En stor tavla på väggen
visar hur varje politiker har röstat.

Läs mer:

När riksdagen blev lotteri

Mer om valet i Sverige