Statsministern bestämmer ministrar

Riksdagen bestämmer
vem som ska bli statsminister.
Men riksdagen kan inte bestämma
vilka ministrar som ska vara i regeringen.

Det bestämmer statsministern själv.
Statsministern behöver bara tala om
för riksdagen vilka som är med
i regeringen och vad de ska arbeta med.

Statsministern brukar meddela riksdagen
samtidigt som han eller hon
berättar om sin politik.
I regeringsförklaringen
säger statsministern vilka frågor
regeringen tycker är viktiga.

Varje minister får ta hand om
ett särskilt område.
Det kan vara skolor, pengar eller företag.
De som får jobben kan då kallas
skolminister, finansminister
och näringslivsminister.
Statsministern bestämmer vad
ministrarna ska arbeta med
och vad de ska kallas.

Innan ministrarna i den nya regeringen
kan börja sitt arbete
ska de träffa kungen på slottet.
Kungen är Sveriges chef
även om han inte har någon makt.
Vid mötet berättar talmannen
om den nya regeringen.
Kungen godkänner sedan
den nya regeringen.

Ministrarna blir ofta chefer
för departementen.
Finansministern är chef
för Finansdepartementet
och utrikesministern är chef
för Utrikesdepartementet.
Ibland har ett departement flera ministrar
som sysslar med olika saker.

Departementen ger förslag till regeringen
i viktiga frågor.
Finansdepartementet ger till exempel
förslag om hur pengarna ska användas.
När regeringen har godkänt förslaget
skickas det vidare till riksdagen.
Förslaget kallas proposition.

Riksdagen säger ja eller nej
till regeringens förslag.
Blir det ett ja så är det
regeringens uppgift att göra
så förslaget blir verklighet.
Regeringen säger åt departementen
vad de ska göra.

Läs mer om valet i Sverige