Många flickor mår dåligt

Sverige

Många flickor mår dåligt

Unga flickor mår ofta dåligt.
Det har blivit vanligare
att unga flickor vill skada
sig själva eller ta livet av sig.
Det säger organisationen Bris,
Barnens rätt i samhället.
Bris hjälper barn som mår dåligt
och behöver hjälp.

Många barn skriver eller ringer
till Bris.
Förra året hände det mer än
20 tusen gånger att barn
sökte kontakt med Bris för att få hjälp.
Ungefär sextonhundra av de
kontakterna handlade om
flickor som vill göra sig själva illa.
De mår så dåligt att de vill
skada sig själva eller ta livet av sig.

Kontakterna som handlar om
självmord ökade med tio procent
förra året jämfört med år 2003.
Cheferna på Bris vill att regeringen
ger mer pengar till skolhälsovården
och till psykiatrisk vård för barn.
På så sätt kan man hjälpa barn
som mår dåligt, tycker Bris.

8 SIDOR/TT


17 februari 2005