Farlig sjukdom på daghem i Stockholm

Sverige

Farlig sjukdom på daghem i Stockholm

Barn på ett daghem i Stockholm
kan ha smittats av den farliga
sjukdomen tuberkulos.
En av dem som jobbar på
daghemmet har blivit sjuk i
tuberkulos.
Kanske har barnen också smittats.
Under sommaren har sjuttio barn
funnits på daghemmet.
Nu ska alla undersökas av läkare.

Tuberkulos en sjukdom som varit
mycket ovanlig i Sverige
i många år.
De senaste åren har
den blivit vanligare.
Tuberkulos är en sjukdom i
lungorna. Den som är sjuk
hostar mycket.
Det är då sjukdomen smittar.

Den som inte får medicin
kan dö av sjukdomen.
Tuberkulos kallas också tbc.


24 augusti 2005