Regeringen vill dela på barnbidraget

Sverige

Regeringen vill dela på barnbidraget

Föräldrar som har skiljt
sig ska kunna dela lika på barnbidraget.
Det tycker regeringen och
socialminister Berit Andnor.

Som det är nu är det alltid mamman
som får barnbidraget om föräldrarna
är skilda. Om båda föräldrarna är överens
så kan pengarna komma till pappan i stället.
Men pengarna delas aldrig mellan föräldrarna.
Det vill regeringen ändra på.

Regeringen hoppas att fler pappor
ska ta ansvar för sina barn,
när barnbidraget delas upp.
Det ska räcka med att den ena föräldern
vill dela på barnbidraget för att det ska bli så.

Vänsterpartiet är ett av partierna
som är emot förslaget.
Partiet tror att det ofta är mamman
som betalar mest för barnet.
Då är det orättvist att hon inte ska få
hela barnbidraget, tycker vänsterpartiet.


22 november 2005