Färre litar på politikernna

Sverige

Färre litar på politikernna

Svenskarna litar inte på politikerna.
Det visar en undersökning från
Göteborgs universitet.
Bara trettio procent säger att de litar på
statsminister Göran Persson.

Undersökningen görs varje åt.
I år kunde forskarna se att förändringarna
för politikerna var tydliga.
Folk litar mindre på både regeringen,
riksdagen och partierna.

Mest litar svenskarna på IKEA
och dess chef Ingvar Kamprad.
Tvåa på listan kommer Sverige radio
följt av universiteten, Sveriges television
och Volvo.

I botten av listan ligger
försäkringsbolaget Skandia.


2 december 2005