Över en miljon röstade inte

Sverige

Över en miljon röstade inte

Över en miljon svenskar struntade i att rösta.
Men valdeltagandet blev ändå högt.
Åtta av tio svenskar som fick rösta gick och röstade.
Det betyder att åttio procent röstade.
Jämfört med många andra länder är det mycket bra.

För en demokrati är det viktigt
att så många människor som möjligt röstar.
För att en demokrati ska fungera måste många människor rösta.


18 september 2006