Ännu en chef på Skandiadöms till fängelse

Sverige

Ännu en chef på Skandiadöms till fängelse

Ola Ramstedt var för några år sedan
chef på försäkringsbolaget Skandia.
Nu har han dömts till två års fängelse.
Ola Ramstedt straffas för att han fuskat med pengar.
Han har bland annat gjort om sin lägenhet för flera miljoner kronor.
Räkningarna lät han Skandia betala.
Han godkände också att Skandia
betalade räkningar från andra direktörer
som byggt om sina lägenheter.
Närmare tjugo miljoner kronor kostade
det att bygga om lägenheterna.

Skandia har förlorat mycket pengar på sina förra chefer.
Cheferna höjde sina egna löner.
Det fanns en gräns för hur mycket pengar en chef kunde tjäna.
Men den gränsen togs bort.
Därför kunde en del chefer tjäna flera hundra miljoner kronor.
En av dem var Skandias högste chef Lars-Eric Petersson.
Tidigare i år dömdes han till två års fängelse för att ha fuskat med Skandias pengar.

Ola Ramstedt säger att han är oskyldig.
Han har klagat på domen och vill ha en ny rättegång.


16 oktober 2006