Regeringens förslag ska ge fler jobb

Sverige

Regeringens förslag ska ge fler jobb

Fler människor ska få arbete.
Det är ett av regeringens viktigaste mål.
Därför ska regeringen satsa pengar på att ordna fler jobb.
Speciellt viktigt är det att unga
och invandrare ska få jobb.

På måndagen berättade regeringen
hur den vill använda statens pengar.
I vårbudgeten berättar regeringen om sina förslag.

Flera förslag var kända sedan tidigare.
Skatten på hus och tomter försvinner.
Den ersätts med en lägre avgift.
Skatten på förmögenheter försvinner.
Skatten på lön sänks
och det gör också en del skatter för företag.

Många förslag handlar om jobben.
De som har svårt att hitta ett jobb
ska få extra hjälp.
Det handlar bland annat att de ska få rådgivning.
De ska få arbetsträning och kanske
också särskilda jobb som företag
får pengar för att ordna.
Den som ändå inte lyckas få jobb
ska få syssla med något annat som
ska vara till nytta.

Regeringen föreslår också att den
som är förtidspensionär ska tjäna
på att börja jobba igen.
Människor som har haft svårt
att jobba har kunnat bli förtidspensionärer.
Regeringen vill nu locka dem att arbeta igen.


16 april 2007