Svenska väljare har dålig koll på politiker

Sverige

Svenska väljare har dålig koll på politiker

Svenska väljare har blivit sämre
på att känna igen politiker
och veta vilket parti de tillhör.
Det visar en undersökning
från Göteborgs Universitet.

På 1960-talet visste
7 av tio svenskar säga vilka politiker
som satt i regeringen.

I dag kan bara fyra av tio svenskar
räkna upp regeringens ministrar.
Det är studenter som har
sämst koll på politikerna.
84 procent av svenskarna visste
att Bosse Ringholm tillhörde socialdemokraterna.
Bland studenterna var det bara
hälften som visste det.

– Vi svenskar vet ganska väl vad partierna har för politik.
Men vi är sämre på att känna igen politikerna, säger forskaren
Henric Oscarsson.


13 februari 2008