Funktionshindrade ska få mindre pengar

Sverige

Funktionshindrade ska få mindre pengar

Människor i Sverige som lever med funktionshinder
ska inte att få lika mycket pengar som tidigare.
Lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS,
ska ändras. Lagen ser till så att funktionshindrade
får den hjälp de behöver. Men nu har LSS-komittén
lagt fram ett förslag om ändringar.

Förslaget säger bland annat att man ska spara
3,3 miljarder kronor på den hjälp som de
handikappade får från kommunerna. Kommittén
vill också dra ner på timmarna som den
funktionshindrade får personlig assistans.


8 augusti 2008