Skola på internet

Sverige

Skola på internet

Låt elever som är trötta på skolan få vara hemma.
Där ska de kunna få sin utbildning med hjälp av internet.
Det föreslår en grupp inom partiet moderaterna.

Tanken är att fler elever ska kunna
få godkända betyg om de trivs bättre.
De elever som inte trivs i skolan
och är skoltrötta får ofta dåliga betyg.

I andra länder har skoltrötta elever fått undervisning
med internet hemma. Det har fungerat bra.

8 SIDOR/TT


5 januari 2009