Elever ska få rätt till hjälp

Sverige

Elever ska få rätt till hjälp

Elever som har problem i skolan har rätt till hjälp.
Den som inte får hjälp ska kunna klaga.
Det föreslår regeringen i en ny lag.

Det är rektorn på skolan som bestämmer
vilken hjälp en elev ska få.
Det kan till exempel handla om en assistent.

Regeringen vill ändra på lagen så att den
som är missnöjd ska kunna klaga
på rektorns beslut.
I lagen står också att rektorn så snabbt
som möjligt måste utreda om en elev behöver extra hjälp.

– Det blir en verklig rätt för elever att få hjälp,
säger utbildningsminister Jan Björklund
till Dagens Nyheter.


10 juni 2009