Förslag om föräldrapeng för 16-åringar

Sverige

Förslag om föräldrapeng för 16-åringar

Det ska bli möjligt att stanna
hemma med sitt tonårsbarn.
Föräldrar ska kunna ta ut sin
föräldraledighet fram tills
att barnet fyller 16 år.
Det föreslår Socialdemokraterna.

Partiet tycker att det vore
bra om föräldrar till exempel
kunde följa med en tonåring
till skolan.
I dag får föräldrar bara
föräldrapenning fram till
att barnen blir åtta år.

Förslaget kommer inte att
kosta något.
Socialdemokraterna vill inte
ge föräldrar fler föräldradagar.
De får lika många dagar
som tidigare. Skillnaden är
bara att de får rätt att använda
dagarna till äldre barn.

8 SIDOR/TT


5 oktober 2009