Fler sexköpare anmälda

Sverige

Fler sexköpare anmälda

Allt fler anmäls för att ha köpt sex.
Under första halvåret anmäldes 770
personer i Sverige för sexköp.
Under samma tid förra året
var det bara 140 anmälningar.

Polisen har arbetat hårt för att stoppa sexköp
och människohandel under 2010.
Det arbetet har gjort att fler sexköpare har upptäckts.
Polisen tror inte att sexbrotten har blivit fler.

8 SIDOR/TT


28 juli 2010