Bäst att leva i Finland

Sverige

Bäst att leva i Finland

Finland är det bästa landet
i världen att leva i.
På plats nummer två kommer
Schweiz och sedan kommer
Sverige. Listan är gjord
av den amerikanska tidningen
Newsweek.

Hundra länder är med på listan.
Tidningen har bland annat jämfört
människors utbildning och hälsa
och hur politiken sköts i de olika
länderna.

Bland världens största länder
kommer Japan först, sedan USA
och Tyskland.
Sist på listan kommer Burkina
Faso i Afrika. Där är många människor
sjuka och få har utbildning.


18 augusti 2010