Ingen risk för barn att använda mobil

Sverige

Ingen risk för barn att använda mobil

– Den som pratar mycket i mobil-telefon kan få cancer i
hjärnan.

Den varningen kom från Världshälsoorganisationen, WHO,  
för några månader sedan.

Nu kommer en ny undersökning som visar
att det är ofarligt att prata i mobilen.
Barn och ungdomar i bland annat
Sverige och Danmark har undersökts.
En del av barnen i undersökningen har cancer i hjärnan.
Men forskarna säger att det inte
har något med mobilerna att göra.

Forskarna har inte hittat några bevis
för att mobiler skulle ge cancer.


28 juli 2011