Var fjärde utförsäkrad fick jobb

Sverige

Var fjärde utförsäkrad fick jobb

För fyra år sedan gjordes
sjukförsäkringen om i Sverige.
De nya reglerna sade att ingen
ska vara sjukskriven längre än 2,5 år.
Sedan ska den sjukskrivne
hjälpas tillbaka till ett jobb.

2009 blev 14 tusen personer utförsäkrade,
de fick ingen mer sjukpeng.
Nu vet vi hur det har gått för dem.
3500 av dem har fått ett jobb.
4000 av dem har börjat studera,
söker jobb eller är med i
utbildning eller praktik som
Arbetsförmedlingen ordnar.

De övriga har blivit sjukskrivna
igen eller fått förtidspension.

8 SIDOR/TT


28 september 2012