Många kvinnor vågar inte gå ut på kvällen

Sverige

Många kvinnor vågar inte gå ut på kvällen

Våldsbrotten minskar i Sverige
och människor känner sig allt tryggare.
Det visar en ny undersökning
som Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort.

Men många kvinnor är fortfarande
oroliga för att bli överfallna
och slagna.
24 procent av kvinnorna säger
att de är oroliga för det.
10 procent av kvinnorna vågar inte
gå ut på kvällen i det område där de bor.

– Kvinnor känner sig inte trygga.
Det är ett av de största problemen
i samhället, säger Thomas Hvitfeldt
på Brå.


14 januari 2014