Vården av gamla blir allt bättre

Sverige

Vården av gamla blir allt bättre

Gamla människor i Sverige
får allt bättre vård.
Det visar en undersökning
som Socialstyrelsen och
Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, har gjort.

– Allt är inte bra.
Men vården av äldre har blivit
bättre i hela landet, säger
Håkan Sörman som är chef
på SKL.


16 januari 2014