Färre fåglar i Europa

Det blir allt färre fåglar i Europa.
På 30 år har antalet fåglar minskat
med över 400 miljoner.
Det visar en stor undersökning
som forskare i Storbritannien
och Tjeckien har gjort.

År 1980 fanns det mer
än 2 miljarder fåglar i Europa.
År 2009 fanns det
bara 1,6 miljarder fåglar.

Det är de vanligaste fågelsorterna
som har minskat mest.
I Sverige har det blivit mycket färre
starar och sånglärkor de senaste åren.

Minskningen beror bland annat
på att fåglarna har svårare
att hitta ställen att bo på.
Landskapet har förändrats.

8 SIDOR/TT


5 november 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?