Lägre löner skulle ge fler jobb till unga

Många unga i Sverige är utan jobb.
Arbetslösheten bland unga
är högre än i många andra länder.
Experterna på Konjunkturinstitutet
säger att fler unga skulle få jobb
om lönerna sänktes.

I Sverige är de lägsta lönerna
högre än i många andra länder.
Därför är det också fler unga
som är utan jobb.
Det säger Konjunktur-institutets chef
Mats Dillén.

– Om de lägsta lönerna höjs
med tio procent så blir
omkring tre procent fler utan jobb,
säger Mats Dillén.

Konjunkturinstitutet är en
statlig myndighet.


13 november 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?