70 kor dog i brand

Sverige

70 kor dog i brand

Det började brinna i en ladugård
nära Jönköping på torsdagen.
Elden spred sig snabbt
och korna i ladugården kom inte ut.
70 kor dog i branden.

Det började också brinna i
en annan ladugård precis bredvid.
Men de som arbetade på gården
hann släppa ut alla de 60 korna
som fanns där.


22 maj 2015