Dålig kontroll av gode män

Sverige

Dålig kontroll av gode män

En del personer har svårt
att betala räkningar
och sköta sina egna pengar.
Då kan de få hjälp
av en god man.

Det är kommunerna
som ordnar gode män.
Det är viktigt att kommunerna
kontrollerar dem
som blir gode män.
Det har hänt flera gånger
att gode män stjäl pengar.

Men många kommuner
har dålig kontroll på
sina gode män.
Det visar en ny undersökning.

Vissa kommuner har
haft problem med gode män
i flera år utan att
göra något åt det.

8 SIDOR/TT


13 december 2017