Två sjuka i mässling i Norrbotten

Sverige

Två sjuka i mässling i Norrbotten

Två personer i Norrbotten
har blivit sjuka i mässling.
Först blev en kvinna sjuk
sedan hon rest i Asien.

Någon vecka senare
blev kvinnans lilla barn
sjukt i mässling.
Barnet hade inte hunnit
bli vaccinerat mot sjukdomen.

Mässling är en väldigt
ovanlig sjukdom i Sverige.
Det är över 30 år sedan någon
i Norrbotten hade mässling.

Den som blir sjuk i mässling
får hög feber, torr hosta
och utslag på kroppen.

De flesta i Sverige är
vaccinerade mot mässling.
Men vaccinet skyddar
inte helt mot sjukdomen.

8 SIDOR/TT


14 september 2018