Få lämnar Sverige frivilligt

Sverige

Få lämnar Sverige frivilligt

Många människor
söker tillstånd att
stanna i Sverige.
De som får nej
måste lämna landet.
Men få gör det frivilligt.

Det visar en ny
undersökning av Delmi,
delegationen för migrationsstudier.

Knappt hälften av dem
som får nej
lämnar Sverige frivilligt,
visar undersökningen.

Det behövs tydligare
regler för att se till
att folk som fått nej
lämnar landet.
Det säger gruppen
som gjort undersökningen.

I dag jobbar varken
poliserna eller Migrationsverket
med det särskilt mycket.
De har inte tid.

Gruppen som gjort
undersökningen vill
ändra på flera saker.
Bland annat att
folk ska få ja eller nej
snabbare.

Det måste också gå
snabbare när folk
överklagar ett nej.

– Vi ska ha ett säkert
system. Men det måste
också vara effektivt.

Det säger Henrik
Malm Lindberg
till Sveriges Radio.


4 februari 2020