Talmannen viktigast efter valet

När valet är klart är riksdagens talman
den viktigaste personen.
Talmannen är den som leder
riksdagens arbete.
Det är också han som ska se till
att landet har en statsminister.

Talmannen har valts
av politikerna i riksdagen.
Just nu är socialdemokraten
Urban Ahlin talman.

Efter valet pratar talmannen
med ledarna för partierna i riksdagen.
Hans uppgift är att föreslå
en statsminister som kan bilda
en regering som är bra för landet.
Talmannen lyssnar på
vad partiledarna tycker.
Sedan kommer talmannen
med ett förslag på statsminister
till riksdagen.

Det är ofta ledaren för det största partiet
som blir statsminister.
Men det behöver inte vara det.
Vid samtalen kan talmannen få reda på
att flera partier vill samarbeta om makten.
Då kan statsministern vara
från ett litet parti.

Statsministern bestämmer sedan själv
vilka som ska vara ministrar i regeringen.
Ministrarna behöver inte vara med i riksdagen.

Den svenska talmannens makt är ovanlig.
I de flesta länder är det statschefen,
till exempel kungen eller presidenten,
som förslår ny statsminister.

Om de flesta i riksdagen röstar nej
till talmannens förslag
måste talmannen föreslå
någon annan som statsminister.
I Sverige har det aldrig hänt.
Den som talmannen föreslagit
har blivit statsminister.
Om riksdagen säger nej till fyra förslag
måste det ordnas ett nytt val.

Läs mer:

Statsministern bestämmer ministrar

Mer om valet i Sverige