Välkommen till Centrum för lättläst

För att en demokrati ska fungera måste nyheter, information och litteratur vara tillgängliga för alla. Därför arbetar Centrum för lättläst för allas rätt till böcker, nyheter och information utifrån var och ens förutsättningar.

Vi har regeringens och riksdagens uppdrag och lyder under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare. Våra målgrupper är bland annat personer med funktionsnedsättningar, personer med dyslexi, invandrare, äldre och lässvaga unga.

Lättlästa texter behövs

Den nya PIAAC-studien stärker behovet av enklare texter. Den visar att drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning, eller cirka 800 000 personer, har en läskompetens som innebär att de har ett uttalat behov av mer lättillgängliga texter.

Centrum för lättläst producerar böcker, nyheter i tidning och på webb och samhällsinformation. Vi arbetar även med att stimulera diskussionen kring lättläst och tillgänglighet. Vi har ett intensivt samarbete med många olika förmedlare av lättlästa texter som skola, bibliotek och omsorg.

Centrum för lättläst har drygt 20 anställda och våra lokaler finns på Långholmsgatan 27 på Söder i Stockholm.
Hitta till oss

Inom Centrum för Lättläst finns:

8 SIDOR – en nyhetstidning och webbtidning skrivna på ett lättläst språk
LL-förlaget – gör lättlästa böcker för unga och vuxna
Lättläst-tjänsten – gör på uppdrag lättlästa bearbetningar
av olika slags information och utbildar personer i att skriva lättläst
Läsombud – inspirerar till högläsning bland äldre och personer med funktionsnedsättningar
Lärrarummet för lättäst – lektioner och handledningar för pedagoger som använder lättlästa texter i undervisningen
Bibliotekswebben – inspiration till bibliotek som vill nå ut till lässvaga och läsovana målgrupper

Vad är lättläst?

Vår specialitet är att skriva så att folk begriper. En lättläst text har ofta kortare meningar, enklare ord och bilder som är lätta att förstå. Innehållet är ofta konkret och följer en logisk tanke.
Läs mer om vad som gör en text mer lättläst
Forskning och uppsatser om läsning och lättlästa texter

Vår historia

1987 bildades LL-siftelsen, som senare bytte namn till Centrum för lättläst. Men redan 1968 gavs den första lättlästa boken ut och 1984 startade 8 Sidor sin utgivning.
Läs mer om vår historia