Många använder inte internet

Vardags

Många använder inte internet

Det har blivit svårare
att klara sig utan
internet i Sverige.
Mycket information från företag,
organisationer och andra
finns bara på internet.

Men de tänker inte på att
många inte använder internet.
Över en miljoner människor i Sverige
använder sällan internet.
600 tusen av dem använder
aldrig internet.
De flesta av dem är gamla människor.
Det visar en undersökning
från Internetstiftelsen.

– De här människorna
kan missa mycket information.
Det är ett problem för demokratin,
säger Måns Jonasson på Internetstiftelsen.

Ett förslag är att biblioteken
jobbar mer för att hjälpa
människor att använda internet.

8 SIDOR/TT


3 oktober 2018