Hela landet väljer politiker

Sveriges riksdag har 349 politiker.
De kallas ledamöter.
Nästan hälften av ledamöterna
i riksdagen är kvinnor.
Ledamöterna i riksdagen
kommer från hela landet.
Vid valet till riksdagen
är Sverige uppdelat i olika områden.
De kallas valkretsar.
Varje valkrets väljer ett visst antal
ledamöter till riksdagen.

I dag är Socialdemokraterna
det största partiet i riksdagen.
Socialdemokraterna har 113 ledamöter.
Men Socialdemokraterna kan inte bestämma ensamma.
För att kunna bestämma
och ha hela makten i Sverige
måste ett parti ha mer än hälften
av rösterna i riksdagen.
Minst 175 röster.

Socialdemokraterna samarbetar
med Miljöpartiet i regeringen.
Miljöpartiet har 25 röster.
Tillsammans har de 138 röster.
Det räcker inte för att bestämma.
Regeringen måste ha hjälp av minst ett annat parti
när riksdagen röstar.
En regering som har mindre än hälften
av rösterna i riksdagen kallas minoritetsregering.

Moderaterna är det näst största partiet med 84 platser.
Partiet samarbetar med Liberalerna,
Centern och Kristdemokraterna.
Tillsammans kallar de sig Alliansen.
Alliansen styrde landet i åtta år fram till förra valet.
Liberalerna har 19 röster.
Centern har 22 röster.
Kristdemokraterna har 16 röster.

Sverigedemokraterna är det tredje
största partiet med 48 röster.

Vänsterpartiet har 21 röster i riksdagen.
Vänsterpartiet samarbetar ibland med regeringen.

Läs mer:

Tre val samma dag

Mer om valet i Sverige